LCAbyg Norge 2023

LCAbyg nor 2023, er et fritt tilgjengelig verktøy som kan brukes til å evaluere miljøprestasjonen gjennom hele livssyklusen til nye og eksisterende bygg. Ved å legge til generell informasjon om bygningen, bygnings- og konstruksjonsdeler, avfall, transport og energibruk, kan livssyklusens miljøprestasjon evalueres.

Verktøyet kan brukes til evaluering og dokumentasjon av bygningers miljøprestasjon i henhold til kravene til klimagassberegning i TEK 17 og BREEAM-NOR 6.0.

LCAbyg Nor 2023 kan lastes ved å trykke "Hent LCAbyg" øverst i høyre hjørne.

EBA har med bistand fra SINTEF, Grønn Byggallianse (GBA) og BUILD ved Aalborg Universitet, Danmark utviklet LCAbyg Nor 2023.

Tredjepartsintegrasjon

Det er mulig å bruke json-formatet som tredjepartsintegrasjon i LCAbyg nor 2023. Er du ny på dette har teamet bak LCAbyg utviklet en guide som hjelper deg å forstå hvordan json kan brukes i LCAbyg. Denne veiledningen kan også brukes til å forstå Json i LCAbyg nor 2023. I stedet for å bruke ID-er fra Gendk-mappen vedlagt Json-guiden, kan mappen Gen_Nor lastes ned med relevante ID-er for LCAbyg Nor 2023.

Det anbefales også å se på LCAbygs YouTube-kanal, hvor det er webinarer om import av json-formatet til LCAbyg 5 (dansk).

Kontakt

har du spørsmål kan du skrive til postkassen på firmapost@eba.no